DEX Platforma

Uputsvo za korišćenje Dex platforme

Započnite trgovanje koristeći Waves DEX

Rad sa tokenima podseća na rad na berzi. Moguće ih je razmenjivati, kupovati i prodavati. Isto kao što berza ima svoja pravila tako i trgovanje kriptovalutama ima svoja pravila. Postoje osnovni postulati koje treba ispratiti i to područje koliko je interesantno toliko je i zahtevno za učenje.

Ako ste specifično zainteresovani za neku određenu kriptovalutu, preporučujemo da čitate o njoj. White papers, blog postove, pretpostavke stručnjaka, biznis analitike itd.
Za sada ovaj post služi da vam prikaže kako da započnete trgovinu svojim kriptovalutama na Waves platformi DEX.

Prvi korak vam je da otvorite svoj wallet.

Kliknite na DEX dugme. u glavnom desnom meniju.

Zatim izaberite par za trgovinu sa liste (BEFIT Coin/ Waves), Bitcoin/ Euro, Waves/ Etherum…) . Nakon toga odabrani par je otvoren.

Takođe možete tražiti par koji vam treba u search boxu.

Izaberite Fund Asset

Napomena: Po pravilu, Waves pretražuje parova koji su upareni sa Wavesom. Ako želite da otvorite drugi par kao što je BTC/ ETH (bitcoin/ etherum) kliknite na Waves ili Bitcoin, samo unesite asset ID ili ime tražene valute u search box.

Kako kupiti kriptovalutu?


Izaberite par i kliknite na BUY dugme.

Popunite polja po zahtevanom redu:

  • U Amount boxu unesite količinu kriptovalute koju želite da kupite
  • U Limit Price unesita cenu koju nudite.
Pažnja: Po pravilu, Cena se poklopi sa najbližom cenom na market.

Nakon što popunite, kliknite na Place Buy Order

Nakon toga vaša ponuda će se naći u My Orders (Moje ponude) i u Knjizi ponuda (Order Book) – gornji desni ugao.

Napomena: Možete da zatvorite svoju ponudu kliktanjem na dugme sa krstićem ( X ) na kraju reda u My Orders boxu.

Napomena: Provizija za transakcije na DEX platformi se plaća 0,003 Wavesa.Kako prodati kriptovalutu

Izaberite par i kliknite na SELL dugme.

Popunite polja po zahtevanom redu:

  • U Amount boxu unesite količinu kriptovalute koju želite da prodate
  • U Limit Price unesita cenu koju nudite.
Pažnja: Po pravilu, Cena se polopoi sa najbližom cenom na market.

Nakon što popunite, kliknite na Place Sell Order

Nakon toga vaša ponuda će se naći u My Orders (Moje ponude) i u Knjizi ponuda (Order Book) – gornji desni ugao.

Napomena: Možete da zatvorite svoju ponudu kliktanjem na dugme sa krstićem ( X ) na kraju reda u My Orders boxu.

Napomena: Provizija za transakcije na DEX platformi se plaća 0,003 Wavesa.